- XD建筑师事务所 XD Architects

天津蓟县燕山中学改造

20130513_方案一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天津蓟县燕山中学改造
Tianjin Jixian Yanshan High School Reinvent

业主:天津蓟县燕山中学
时间:2013年04月

Owner: Tianjin JixianYanshan High School
Time: April 2013

rs01-dt 13007_Tianjin city_Yanshan higschool reinvented_Architecture 82

 

 

 

http://www.xdarchitects.com">XD建筑师事务所 XD Architects. .